எமது தன்னார்வலர்கள்

நூலக நிறுவனம் தன்னார்வலர்களால் முன்னெடுக்கப்படும், இலாப நோக்கமற்ற பொது நிறுவனம் ஆகும். இதில் அனைவரது பல்வகைப்பட்ட பங்களிப்புக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தொடர்புகளுக்கு noolahamfoundation@gmail.com
 

2016 சபை உறுப்பினர்கள் (இயக்குனர், வழிகாட்டுநர்)

 • Rathina Iyer Pathmanaba Iyer
 • Kopinath Thillainathan
 • Seran Sivananthamoorthy
 • Natkeeran L Kanthan
 • Sutharshan Sirinivasan
 • Bavaharan Vanniyasingham
 • Umadaran Sivadas
 • Mayuran Sivanathan

2016 பங்களிப்பாளர்கள்

 • Ramanaish Kathiravel (Strategy and Management Advisor)
 • Piratheepan Paramanathan (Outreach & Resource Mobilization)
 • Bharaneetharan J (Outreach & Multimedia)
 • Vakeewaran Arul (Digital Preservation)
 • Chandravathanaa Selvakumaran (Women Archive)
 • Subakaran Balasubramaniam (Communications & Reporting)
 • Mayooranathan Ratnavelupillai (Collections Development)
 • Srivakeesan Sriranganathan (Communications & Reporting)
 • Sancheevi Sivakumar (Malaiyakam Archive)
 • Nithiyananthan Muthiah (Malaiyakam Archive)
 • Kesavan Paranchothy  (Donor Management)
 • Ravishankar Ayyakkannu (Communications and Outreach)
 • Shrinivasan (Technology)
 • Sriskanthan P (Outreach)
 • Sivananthan Kunasingam (Outreach)
 • Muthukumar Arumugam (Management advisor)
 • Sundar Lakshmanan (Technology advisor)
 • Ravishankar Ayyakkannu (Community, Communications and Program advisor)
 • Pon.Balarajan (Communications, Resource Mobilization advisor)
 •  

முந்திய சபை உறுப்பினர்கள்

 • Shaseevan Ganeshananthan
 • Sanjayan Selvamanikam
 • Mahendran Thiruvarangan
 • Ramanaish Kathiravel
 • Bharaneetharan J
 • Shanmugapriyan Shanmugam

பங்களிப்பாளர்கள் பட்டியல்

This page contains details of contributions of various individuals. If you have contributed in the past and that participation is not listed, please contact us.