எமது புரவலர்கள்

அனைத்து புரவலர்கள்/All Donors

 


LKR 1,000,000 +

 • Pathmanaba Iyer, Rathina Iyer
 • Natkeeran, L. Kanthan
 • Kopinath Thillainathan
 • Federal Assistance Award
 • Neelan Thiruchelvam Trust

 

LKR 100,001 - 1,000,000

 • Relief And Rehabilitation Network (UK)

 • Yoga Nathan Trust
 • Bavaharan, Vanniyasingham
 • Sanjayan, Selvamanickam
 • Manitha Neyam Trust
 • Norway Tamil Sangam
 • Vidivu Australia Limited
 • London Sivan Kovil Trust
 • Noolaham : United Kingdom
 • Shri Kanaga Thurkkai Amman Temple Trust
 • Sivayoham Tooting Amman Koyil
 • Visions Global Empowerment
 • Ratnam Foundation
 • Enfield Nagapooshani Ambaal Temple
 • Skanthatheva, Subramaniam
 • Jaffna Hindu College Association Canada
 • Manomohan, V. (Dr)
 • Balarajan Ponnambalam
 • Jeyachandran Vaithilingam
 • Ilankai Thamil Sangam Association of WA ( Inc) 
 • Ragavan Sornalingam
 • Sivananthan, Kunasingam
 • Suresh, Subramaniam
 • Nivetha Uthayarajan
 • Highgatehill Murugan Temple
 • Sothiperumal Sriskantharajah
 • In memory of thaa. Iraththinamma
 • Seetharama Iyer Kiritharan
 • Ketheeswaran Ponmailanathan
 • Maitrayi Sabaratnam 
 • Saiva Munnetta Sangam UK
 • Akilan Poobalasingam
 • Elankumaran, Aruliah
 • Poopalapillai Vivekanantha
 • Piratheepan, Paramananthan
 • Shaseevan, Ganeshananthan
 • Dilipkumar, P. J. (Thaiveedu)
 • Yathavan Sivarajah
 • Balakulendran, G.
 • Sri Merupuram Maha Pathirakali Amman Temple
 • Tamil Community Empowerment Council
 • AJ Foods
 • Arulmozhi, Kandiah
 • Ahilan Foundation
 • Franklin Marshal, Kirubairaj
 • Sabaratnam, A.
 • Ram Subramaniam (Samuthra)
 • Thillai Jeganathan
 • Kasynathan, S. V.